shops

IMG_2708

Saporischschja
08.07.2015

Some shops spotted in Pyrvokzal’na Ploshcha.